Du Chateau Parket logo Maastricht

Disclaimer

Fotografie: Kenneth Than FotografieTablazzGrigioPar-Ky, Simon Pugh, Du Château Parket.

 

Toegang tot en gebruik van deze website van Du Château Parket/Du Château Parquet wordt beheerst door de volgende disclaimer.

 

Door gebruik van deze website, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzigingen van uw zijde.

 

De informatie op deze website is door Du Château Parket/Du Château Parquet met alle redelijkerwijze in acht te nemen zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden.

 

Du Château Parket/Du Château Parquet garandeert geen volledigheid of juistheid van de op de website aangeboden informatie. Daarnaast wijst Du Château Parket/Du Château Parquet er op dat de door haar aangeboden dienstverlening individueel wordt vastgesteld aan de hand van de persoonlijke situatie van (potentiële) klanten en de informatie op deze website is dan ook uitsluitend bedoeld voor indicatieve doeleinden, hetgeen betekent dat er op geen enkele wijze rechten aan kunnen worden ontleend en daartoe worden alle aansprakelijkheden uitgesloten.

 

Du Château Parket/Du Château Parquet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Du Château Parket/Du Château Parquet of door u aan Du Château Parket/Du Château Parquet middels een website van Du Château Parket/Du Château Parquet of anderszins langs elektronische weg. 

 

Tevens aanvaardt Du Château Parket/Du Château Parquet geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Du Du Château Parket/Du Château Parquet via deze website. 

 

Du Château Parket/Du Château Parquet aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Du Château Parket/Du Château Parquet, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Du Château Parket/Du Château Parquet.

 

Du Château Parket/Du Château Parquet garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

 

Du Château Parket
Ruttensingel 152
6214 SV Maastricht
+31 (0)43 343 09 81
KVK nr: 14056779

 

Du Château Parquet bv
Kleine Omstraat 5
3620 Lanaken 
+32 (0)89 24 81 22
Reg.nr. BE 881.903.115.10.20.00

Du Chateau Parket Maastricht

PRIVACY POLICY

Algemeen

Onze Privacy Policy geeft u informatie over alle persoonsgegevens die we verwerken op onze website. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze dienstverlening. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw gegevens en voldoen we aan de geldende wetgeving.


Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn bij ons, of in regelgeving, dan kan onze Privacy Policy wijzigen. 


Onze privacy policy in het kort:
De verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In onderstaande tabel maken we inzichtelijk welke gegevens opgeslagen worden, met welk doel, met welke grondslag en voor welke periode.


Wat

Doel

Welke grondslag

Welke (persoons)gegevens

Welke bewaartermijn


Informatie aanvraag

Informatie aanvraag verwerken

Gerechtvaardigd belang

Contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) en interesses

Zolang als nodig is voor het contact, daarna maximaal 30 dagen.

Functionele cookies

Technisch beheer en beveiliging van website

Gerechtvaardigd belang

Sessie-ID en geanonimiseerde sessie gegevens

Wanneer u de desbetreffende cookie verwijdert.

Analytische cookies

Website analyse en optimalisatie

Toestemming (tenzij anoniem)

Geanonimiseerd IP – adres, bekeken pagina’s, zoektermen, duur van bezoek

Wanneer u de desbetreffende cookie verwijdert.


Cookiebeleid

Du Château Parket/Du Château Parquet maakt op haar website gebruik van Cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.


Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want hierdoor hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Door het gebruik van cookies kunnen we onze website beter laten werken en krijgen we inzicht in het bezoekersgedrag op de website.


Welke cookies gebruiken wij?


Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.


Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website binnen komt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen impact op de privacy hebben hoeft geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.


Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. 


Cookies van andere organisaties

Wij zijn niet verantwoordelijk voor externe links vanuit de website. Voor meer informatie over het cookiebeleid en de privacy verklaring van deze organisaties dient u zich tot hen te wenden.

Du Chateau Parket Maastricht

CONTACT

Du Château Parket heeft showrooms in Maastricht en Veldwezelt.

Kijk op de contact pagina voor de openingstijden.

 

Du Château Parket
Ruttensingel 152
6214 SV  Maastricht

T +31 (0)43 343 09 81
info@duchateauparket.nl

Du Château Parquet bv
Kleine Omstraat 5
3620 Lanaken (België)
T +32 (0)89 24 81 22
info@duchateauparquet.be